Palvelut

Purku

  • Rakennusten purkutyöt
  • Betonin vastaanottoon ympäristöluvat

Maa-ainekset

  • Maa-ainesten myynti ja kuljetukset
  • Kivituhka, sepeli, kalliomurskeet, hiekka, ruokamulta
  • Omat hiekka- ja murskemontut

Maarakennus

  • Rakennusten pohjatyöt ja maisemoinnit, jätevesijärjestelmien kaivut, tiepohjien teko ja sorastus

Louhinta- ja murskaustyöt

©Kone Käkelät Oy | web design Davas